Garantie

Het streven van de eigenaar van Poppenkind is dat zij haar best doet om een product af te leveren die naar uw verwachting voldoet. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek te melden bij Poppenkind. Dit kan via het contactformulier of via de poppenkindnl@gmail.comIndien het gebrek binnen de garantie valt, dan is reparatie of vervanging mogelijk.
Ook kan u de producten retour sturen. Zie Retour hoe u dit kan doen.  


Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. U kan dan deze klacht bij Poppenkind kenbaar te maken door te mailen naar poppenkindnl@gmail.com